Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

De voordelen van factoring ten opzichte van incasso

Vaak denken mensen dat factoring bedrijven en incassobureaus ongeveer dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen tussen factoring en incasso op te merken. In dit artikel leggen wij je uit wat nou precies deze verschillen zijn en welke voordelen factoring biedt voor het MKB.

Het verschil tussen factoring en incasso

Zoals gezegd lijken de service van een incassobureau en die van een factoring bedrijf op het eerste gezicht veel overeenkomsten te hebben. Echter, een nadere beschouwing laat al snel zien dat er toch duidelijke verschillen zijn tussen de twee.

Bij factoring wordt het beheer van je debiteuren (gedeeltelijk) door een factormaatschappij overgenomen, waardoor je direct over een vooraf bepaald deel van je bedrijfsomzet beschikt zonder te moeten wachten op de betalingen van debiteuren. Een incassobureau daarentegen heeft als voornaamste activiteit het bij derde partijen invordering brengen van achterstallige betalingen en biedt vaak aanvullende diensten zoals credit checks. Factoring bedrijven hebben zelf vaak een directe samenwerking met een incassobureau, waarbij ze in sommige gevallen oninbare vorderingen aan het incassobureau overdragen.

Incassobureaus worden dan ook alleen ingeschakeld wanneer je al meerdere pogingen hebt ondernomen om het geld terug te krijgen van een niet of slecht betalende klant (debiteur), terwijl factoring in de meeste gevallen wordt ingezet voor het structureel financieren van debiteuren.

Ook de berekening van de kosten verschilt sterk tussen factoring en incasso. Waar een factoring bedrijf je een vast (klein) percentage over de ingestuurde facturen rekent, verhoogt een incasso maatschappij de vordering met minnelijke incassokosten. Hierbij gaat het om de kosten voor buitengerechtelijke werkzaamheden (dus zonder tussenkomst van een rechter), zoals het opstellen van betalingsregelingen en het versturen van aanmaningen. Deze minnelijke incassokosten dienen te worden betaald aan het incassobureau en in sommige gevallen komen daar ook nog eens dossierkosten bovenop.

De voordelen van factoring voor het MKB

Omdat je als kleine tot middelgrote ondernemer voor de groei van jouw bedrijf meestal niet lang kunt wachten totdat je facturen zijn betaald, kan factoring een goede oplossing bieden voor jouw organisatie. Debiteurenbeheer en alle risico’s die daarbij komen kijken kosten immers tijd, geld en energie (met name zorgen).

Met factoring weet je zeker dat je binnen 24 uur je volledige factuur krijgt uitbetaald, zonder dat je er naar hoeft om te kijken. Op die manier kun je je focus volledig blijven richten op het ondernemen.

Naast dat je met factoring goedkoper uit bent dan bij een incassobureau, heeft het inschakelen van een incassobureau bijna altijd negatieve gevolgen voor je klantrelaties. Door het vrij agressieve karakter van een incasso maatschappij is het nog maar de vraag of de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *